Blad fatalny systemu

2018-01-23 09:01:24 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-01-23 09:01:24)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza