Blad fatalny systemu

2014-09-22 02:09:17 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2014-09-22 02:09:17)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza