Blad fatalny systemu

2018-10-22 18:22:03 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-10-22 18:22:03)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza