Blad fatalny systemu

2018-10-22 03:05:51 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-10-22 03:05:51)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza