Blad fatalny systemu

2018-10-21 08:38:55 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-10-21 08:38:55)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza