Blad fatalny systemu

2018-10-22 19:01:19 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-10-22 19:01:19)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza