Blad fatalny systemu

2019-05-19 11:56:06 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2019-05-19 11:56:06)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza