Blad fatalny systemu

2019-07-21 09:52:42 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2019-07-21 09:52:42)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza