Blad fatalny systemu

2018-10-21 00:06:57 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-10-21 00:06:57)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza