Blad fatalny systemu

2019-06-16 14:15:57 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2019-06-16 14:15:57)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza