Blad fatalny systemu

2018-10-22 03:51:27 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2018-10-22 03:51:27)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza