Blad fatalny systemu

2019-06-16 14:38:44 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2019-06-16 14:38:44)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza