Blad fatalny systemu

2017-10-20 16:15:41 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2017-10-20 16:15:41)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza