Blad fatalny systemu

2019-05-26 20:24:35 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2019-05-26 20:24:35)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza