Blad fatalny systemu

2019-05-23 21:42:14 0 cl_pgsql_acc :: cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza

Tresc dziennika systemu :

typobiekt /plikfunkcja /liniatresc (2019-05-23 21:42:14)
0 cl_pgsql_acc cl_pgsql_acc Blad nawiazywania polaczenia z baza